Emir Of Kano Flown To London For Treatment - Naijalog